Хмельницкий, ул. Геологов, 3

C 7:00 - 14:00
ПН, ЧТ - выходной

Бязь голд люкс


Код: N-4547
,..
2440.00 грн
Код: N-4547-inverse
73, Бязь голд люкс №2, BGLN4547I, 2,233.00 грн, N-4547-inverse, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-6914
,..
2440.00 грн
Код: N-6914
79, Бязь голд люкс №6, , 2,128 грн, N-4573, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: Naz-206blue
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7675
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7469melba
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 7536
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 115
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7663
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 7636
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7607
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7535
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7665
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7611
Хит продаж
Код: N-7610
Хит продаж
Код: N-7555
267, Бязь голд люкс (50+50) №50, , 2,233.00 грн, N-6903-K, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7480Yellow
273, Бязь голд люкс (50+50) №54, , 2,233.00 грн, N-7061, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7431
Хит продаж
153, Бязь голд люкс (50+50) №56, , 2,194.51 грн, N-7048, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7050vio
Скидка
78, Бязь голд люкс №5, , 2,128 грн, N-6914, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7622Original
548, Бязь голд люкс (A+B) №63, , 4,104 грн, N-7054-k, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7245
Код: N-7628
Код: N-7626
Код: 7637
Код: N-7627
Код: 7652
Код: N-7530
Код: N-7263
Код: N-7553
Хит продаж
Код: N-7613
Хит продаж
Код: N-7413
Хит продаж
Код: 116+83
Хит продаж
Код: N-7434
Хит продаж
Код: N-7434blue
Хит продаж
Код: 178+179
298, Бязь голд люкс №111, , 2,233.00 грн, N-7117, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7348 A
Код: N-7638
Хит продаж
Код: 293+294
112, Бязь голд люкс №120, , 2,069 грн, N-6819 orginal, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 1-2
83, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, 19734, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7623
83, Бязь голд люкс №12, , 2,128 грн, 19734, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7635
123, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, N-6897 green, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7207yellow
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7457
87, Бязь голд люкс №14, , 2,128 грн, Naz-206 bardo, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-4562-1
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7654
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: uxt-51.
357, Бязь голд люкс №156, , 2,271.50 грн, uxt-51., Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7591
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: Uxt-618
713, Бязь голд люкс №333, , 2,107 грн, 400528blue, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: d-09226 blue
117, Бязь голд люкс №187, , 2,233.00 грн, d-09226 blue, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-6822-k
120, Бязь голд люкс №262, , 2,128 грн, N-6820, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7480Yellow
515, Бязь голд люкс №202, , 2,233.00 грн, N-6999-1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 165
109, Бязь голд люкс №172, , 2,128 грн, D10729 milk RED, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-10III0905grey
246, Бязь голд люкс №215, , 2,194.50 грн, N-10III0905, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-10III0905
246, Бязь голд люкс №215, , 2,194.50 грн, N-10III0905, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: WHITE
367, Бязь голд люкс №216, , 2,233.00 грн, WHITE, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-13-6009
656, Бязь голд люкс №218, , 2,069 грн, N-green, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-13-1406
89, Бязь голд люкс №21, , 2,128 грн, N-6807, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-14-4313
89, Бязь голд люкс №21, , 2,128 грн, N-6807, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-15-5416
102, Бязь голд люкс №224, , 2,128 грн, 21828 pink , Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-16-1546
85, Бязь голд люкс №13, , 2,128 грн, UXT-359, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-17-3014
85, Бязь голд люкс №13, , 2,128 грн, UXT-359, , Голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-17-3628-purple
Хит продаж
Код: A-12-2102
132, Бязь голд люкс №234, , 2,233.00 грн, N-7059, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-13
375, Бязь голд люкс №235, , 2,194.50 грн, UXT-374, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-13-1018
143, Бязь голд люкс №237, , 2,107 грн, N-6806blue.jpg, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: A-14-1113
143, Бязь голд люкс №237, , 2,128 грн, 9788, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: Z-085Blue
542, Бязь голд люкс №240, , 2,052 грн, N-6571green, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Uxt-913Pink
376, Бязь голд люкс №243, , 2,092.47 грн, UXT-13, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: UXT-913-BLUE
96, Бязь голд люкс №240, , 2,128 грн, N-6958, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: UXT-913YELLOW
772, Бязь голд люкс №245, , 2,069 грн, N-6878, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 293+294
600, Бязь голд люкс №273, , 2,194.50 грн, N-7005green, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 180901
Код: Uxt863
84, Бязь голд люкс №15, , 2,128 грн, N-6895, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: 7085
337, Бязь голд люкс №282, , 2,092.47 грн, UXT-595violet, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Uxt-412Green
338, Бязь голд люкс №283, , 2,233.00 грн, N-6985green, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7670
613, Бязь голд люкс №292, , 2,031 грн, 19575orginal, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7051
610, Бязь голд люкс №300, , 2,194.50 грн, N-7051, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7601
Код: N-3053
298, Бязь голд люкс №111, , 2,233.00 грн, N-7117, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7665
89, Бязь голд люкс №21, , 2,128 грн, N-6807, Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: 412-BLUE
Код: uxt-799
Код: N-7424
715, Бязь голд люкс №335, , 2,233.00 грн, 6699brown, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Naz-116
717, Бязь голд люкс №337, , 2,107 грн, NAZ-253, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Naz-11614
718, Бязь голд люкс №338, , 2,107 грн, N-6747, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7330
344, Бязь голд люкс №349, , 2,194.50 грн, N-7147, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: UXT12
265, Бязь голд люкс №46, , 2,194.50 грн, N-6887 1, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 910-GREEN
100, Бязь голд люкс №357, , 2,128 грн, 20128red , Пакистан, Голд люкс..
2440.00 грн
Код: n-835
703, Бязь голд люкс №364, , 2,107 грн, Uxt-625, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Uxt-474
735, Бязь голд люкс №373, , 2,107 грн, N-7104, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: Z-065Blue
761, Бязь голд люкс №380, , 2,092.47 грн, 12605Lilac, , Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: UXT910-BLUE
136, Бязь голд люкс №392, , 2,233.00 грн, N-6997-1, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7050vioA
Скидка
136, Бязь голд люкс №392, , 2,233.00 грн, N-6997-1, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-7050GREEN
Скидка
136, Бязь голд люкс №392, , 2,233.00 грн, N-6997-1, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: 910-YELLOY
1244, Бязь голд люкс №398, , 2,117.50 грн, N-7050BLUE, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: W82-B
1244, Бязь голд люкс №398, , 2,117.50 грн, N-7050BLUE, Пакистан, Бязь голд люкс..
2440.00 грн
Код: N-4569
Код: 912-CREY
Код: N-7230B
Показано с 1 по 100 из 457 (всего 5 страниц)

Купить ткань бязь голд оптом в Украине

голд люкс купить

Подготовка к пошиву любого изделия начинается с подбора ткани. Выбирая материал для постельного белья, мы всегда обращаем внимание на некоторые характеристики: красивый внешний вид, мягкость и плотность полотна, доступная цена. Среди всего разнообразия тканей особенно ценятся, конечно, натуральные. Они обладают особым притяжением, окутывают нас невероятным ощущением комфорта и смотрятся в любом дизайне просто восхитительно.

Для изготовления качественного постельного белья широко применяется бязь, которая имеет множество видов, позволяя каждому покупателю выбрать товар с нужными свойствами и в желаемом ценовом диапазоне. В древние времена ткань производилась в странах Азии, использовалась для пошива одежды. Материал довольно практичен в применении и не прихотлив в уходе, прочность полотна гарантирует длительное время эксплуатации. Созданные природой полотна экологичные, не содержат вредных химических соединений. Постельное белье, выполненное из бязи, несет в себе природную энергию, удивительный комфорт и уют, позволяет коже дышать. Зимой натуральная ткань хорошо согреет, в летний период охладит. Очень часто для изготовления постельного белья используются разнообразные комбинации из натуральных и синтетических тканей. Это обусловлено тем, что такое сочетание значительно облегчает уход за текстильными изделиями. Даже малая доля синтетических волокон способна существенно продлить жизнь изделия и радовать вас долгие месяца и годы. Кроме того, такой материал лучше переносит частое взаимодействие с водой и намного проще гладится. А вот химическая обработка и отбеливание нежелательны для изделий из данной ткани.

красивая расцветка бязь

В магазине “Rullonchik” представлено много тканей: ранфорс, голд детская, поплин, фланель для взрослых и одной из них является бязь класса Gold (бязь голд люкс) – хлопковая ткань самого высокого качества. Этот вид бязи отличается от обычной своей плотностью переплетения волокон, бязь голд люкс имеет большую плотность и составляет 125 г/м2. Также, ткань состоит из 52% хлопка и 48% синтетики, что положительно сказывается на приятном внешнем виде, ничуть не ухудшая тактильных ощущений и гигроскопичности. Все текстильные материалы изготовлены с применением высококачественных безопасных красителей. Они не блекнут и не скатываются, долго хранят насыщенный цвет и обладают повышенной износоустойчивостью. На полотне до мельчайших деталей можно разглядеть разнообразные узоры и рисунки. Огромный выбор цветовых решений и замысловатых узоров сделают комплект постельного белья из бязи замечательным подарком. У нас вы можете заказать бязь голд из Пакистана, Азии и других стран, которые славятся своей развитой текстильной промышленностью.

купить ткань бязь голд люкс

У вас есть возможность приобрести постельные ткани в розницу или оптом, гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и заманчивые цены. Все текстильные изделия всегда в наличии на складе. Ткань продается рулонами по 50 метров, каждый рулон 220 метров в ширину. С вариантами расцветок и рисунков можно ознакомиться на сайте. Мы очень рады нашим новым и постоянным клиентам. Если у вас возникли вопросы, мы с радостью готовы предоставить профессиональную консультацию.

Напомним, что стирать натуральную ткань следует при температуре воды не выше 40 градусов, гладить при средней температуре нагрева. Удачная покупка будет радовать вас каждый день своими яркими красками!